Кога?

24 Юли 2017г.
30 Септември 2017г.
/ 48 часа /

Цели на курса

Курсът е насочен основно към начинаещи и хора със средно ниво на познания в сферата на графичния и уеб дизайн. Основни инструменти в курса ще са Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, като стандартни за индустрията. Въпреки това е важно да се отбележи, че това няма да е курс, който ще влиза в дълбок детайл за използването им, а ще представи фундаментални концепции при работата с тях за целите на уеб и графичния дизайн.

По-важната част от съдържанието ще бъдат - методи за мислене, конструкция на работен процес и работа в екип, които ще са тежко практически застъпени.

Съдържанието е разделено на три основни компонента:

Основи - фундаментални идеи и правила за това как се създават, съхраняват и измерват изображенията в дигитална и физическа среда, методи за работа с цвят, снимки, вектори и видове файлове.

Процес - от къде да започнем, как да разберем нуждите на клиента и да успеем да го въведем в процеса. Как да конструираме работата, да я оценяме като време, пари и сложност и как да се продаваме.

Практика - работа по концептуални проекти, индивидуално и в екип. Тази част има за цел да запълни теоритични и практически дупки в познанията на участниците чрез същинска работа и лична комуникация с лектора.

В това видео може да чуете за основните принципи, които ще бъдат застъпени в курса.

Дни и продължителност на курса

Курсът ще се провежда два пъти седмично в продължение на 3 месеца, с обща продължителност 48 часа.

Примерни дни за провеждане на курса

1 Понеделник от 17:00 до 19:00

2 Сряда от 17:00 до 19:00

Просъедини се към събитието

Facebook Събитие

Атанас Динчев Designer

Атанас Динчев е звукозаписен инженер по образование, но от близо 4 години се занимава с интерактивни продукти, като част от МЕЛФОРМАТОР. Дейността на колектива се простира от музикални събития, през театрална сценография, 3д мапинги, културна консервация (дигитализация) и стига до комерсиални дигитални продукти за рекламната индустрия.

През последните 2 години той работи основно като дизайнер, творчески-технолог и project мениджър за клиенти като Загорка АД, Пловдивска Община и Saatchi & Saatchi Sofia.

CodiCamp запазва правото си да променя условията, датите и часовете за провеждане на курса, като изрично уведоми участниците за тези промени.