Кога?

21 Март 2017г.
8 Юни 2017г.
/ 48 часа /

Цели на курса

Курсът ще се фокусира върху създаване на 2D видео игра, като целта е да се обхванат повече елементи от този процес.

Курсът ще запознае учащите с естеството и процеса на разработването на игри с езика С++. Ще се разглеждат основни понятия и концепции в разработката на игри като: класове, обекти, обектно-ориентирано програмиране (ООП), интерфейс, рендеринг (визуализиране), придвижване във виртуален свят, анимации, игрова физика, създаване и управление на колизии, основи на изкувствен интелект, обработка на текстури. За разработка ще се използва С++ базиран игров енджин.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА:

- Понятие за вектори, матрици и координатни системи.

- Основни познания в областта на програмирането - променлива, функция, оператор, цикъл.

Вижте видеото на Videoholics представящо информация за Game Jam Plovdiv 2017, което събитие събира всички ентуасиасти искащи да създват видео игри

Отзиви

Курсът беше полезен за развиване и припомняне на умения, които бяха налични в самия мен, но също така и поставяне на една добра основа за развитие на нови, свързани с техники и процеси, за програмиране на С++, както и правенето на игри.

Ивайло Атанасов

Макар и с не толкова популярен енджин, курсът дава една много добра и подробна основа. След завършването на курса, придобих съвсем различна представа за процеса на създаване на една игра.

Стефан Георгиев

Дни и продължителност на курса

Курсът ще се провежда два пъти седмично в продължение на 3 месеца, с обща продължителност 48 часа.

Дни за провеждане на курса

1 Вторник от 19:00 до 21:00

2 Четвъртък от 19:00 до 21:00

Просъедини се към събитието

Facebook Събитие

Стефан Ставрев Game Developer

Стефан Ставрев (по прякор Steve) е с над 6 години опит в проектирането и разработването на видео игри, научни и архитектурни визуализации. Любим език му е C++, но понякога обича да пише и на Python.

Влечението по видео игрите го кара да завършил изкуствен интелект в Амстердамския Университет. Освен като лектор в Кодикамп, Steve преподава и във ФМИ на Пловдивския Университет. В свободното си време, Steve предпочита да спортува или да свири на пиано.

CodiCamp запазва правото си да променя условията, датите и часовете за провеждане на курса, като изрично уведоми участниците за тези промени.